www.gardenaogrody.com

Aktualności

 • Przebieg robót

  "Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Szenwalda w Krakowie"
  Inwestor: BRE.locum S.A.
  Generalny Wykonawca: WOJT BUD Sp. z o.o.
  Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni oraz systemu automatycznego nawadniania

  "Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku północnej obwodnicy Jędrzejowa"
  Inwestor: GDDKiA
  Generalny Wykonawca: Budimex S.A.
  Zakres robót: Kompleksowe ułożenie geokraty z wypełnieniem kruszywem lub humusem o łącznej powierzchni 40000 m2

  "Apartamenty Tatarska"
  Inwestor: Polimex Development Inwestycje Sp. z.o.o
  Generalny Wykonawca: KPB CRACOVIA Sp. z o.o.
  Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni ekstensywnej oraz intensywnej na stropodachach

 • O nas

  Firma GARDENA powstała w 1990 roku. Kierujący firmą właściciel, mgr inż. Włodzimierz Lupa jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie jak również Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Terenów Zieleni. Posiada liczne uprawnienia zawodowe.

  Firma GARDENA oferuje szeroki zakres usług związanych z zakładaniem terenów zielonych.
  Dzięki współpracy z najlepszymi szkółkami oferujemy atrakcyjny materiał roślinny, wyprodukowany w pojemniku lub gruntowy - z możliwością wydania w późniejszym terminie dzięki chłodniom o dużej pojemności.
  Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania oraz budowy zielonych dachów. Oferujemy również gotową darń trawnikową z rolki, nowoczesne nawozy granulowane o wielomiesięcznym działaniu, środki zwiększające wilgotność w glebie.

  Firma posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą a także odpowiedni potencjał materiałowy i sprzętowy do wykonywania nawet najtrudniejszych zadań tj. własny transport; samochody samowyładowcze, samochody dostawcze izotermy do przewozu roślin, koparko-ładowarki, koparki, ciągniki, mikrociągniki, kombajn do rekultywacji podłoża, siewniki, hydrosiewniki, pilarki, świdry, frezarkę do korzeni, kosy spalinowe, kosiarki i inne.