www.gardenaogrody.com

Aktualności

 • Ostatnie inwestycje

  "Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie-Kraków Krzemionki"
  Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.
  Zakres robót: Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, karczowanie karpin wraz z ich utylizacją i wyrównaniem gruntu, wykonanie trawników metodą hydrosiewu oraz wykonanie trawników z rolki

  "Konsorcjum General Motors w Tychach"
  Inwestor: General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.
  Generalny Wykonawca: HOCHTIEF POLSKA S.A.
  Zakres robót: Prace ogrodnicze stanowiące kompleksowe wykonanie trawników, łąk kwietnych, nasadzenia drzew, krzewów i bylin na gruncie

  "HOTEL MERCURE" - zespół hotelowo- biurowo- usługowy z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Pawiej/Kurniki w Krakowie
  Generalny Wykonawca: PORR CONSTRUCTION S.A.
  Zakres robót: Wykonanie kompletnych prac związanych z zielenią na stropie oraz małą architekturą

  "GALERIA TOMASZÓW" - galeria handlowa w Tomaszowie Mazowieckim
  Generalny Wykonawca: PORR CONSTRUCTION S.A.
  Zakres robót: Zieleń zewnętrzna, wykonanie trawników, nasadzeń drzew, krzewów oraz zieleń wewnętrzna

  "Budynek wydziału Chemii UJ w Krakowie"
  Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.
  Zakres robót: Kompleksowe wykonanie terenów zielonych

 • O nas

  Firma GARDENA powstała w 1990 roku. Kierujący firmą właściciel, mgr inż. Włodzimierz Lupa jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie jak również Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Terenów Zieleni. Posiada liczne uprawnienia zawodowe.

  Firma GARDENA oferuje szeroki zakres usług związanych z zakładaniem terenów zielonych.
  Dzięki współpracy z najlepszymi szkółkami oferujemy atrakcyjny materiał roślinny, wyprodukowany w pojemniku lub gruntowy - z możliwością wydania w późniejszym terminie dzięki chłodniom o dużej pojemności.
  Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania oraz budowy zielonych dachów. Oferujemy również gotową darń trawnikową z rolki, nowoczesne nawozy granulowane o wielomiesięcznym działaniu, środki zwiększające wilgotność w glebie.

  Firma posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą a także odpowiedni potencjał materiałowy i sprzętowy do wykonywania nawet najtrudniejszych zadań tj. własny transport; samochody samowyładowcze, samochody dostawcze izotermy do przewozu roślin, koparko-ładowarki, koparki, ciągniki, mikrociągniki, kombajn do rekultywacji podłoża, siewniki, hydrosiewniki, pilarki, świdry, frezarkę do korzeni, kosy spalinowe, kosiarki i inne.