www.gardenaogrody.com

O nas

Firma GARDENA powstała w 1990 roku. Kierujący firmą właściciel, mgr inż. Włodzimierz Lupa jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie jak również Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Terenów Zieleni. Posiada liczne uprawnienia zawodowe:

 • Uprawnienia Rzeczoznawcy nr 1000/03 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej
 • Uprawnienia Rzeczoznawcy nr 769/06 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa Zarząd Główny
 • Gospodarz Terenów Zieleni II stopnia SITO/NOT i SITR/NOT
 • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew
 • Pilarz Drzew Ozdobnych II stopnia NOT
 • Inspektor Nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych st. III SITO/NOT
 • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu
 • Wykładowca do spraw projektowania, budowy i urządzania terenów zieleni w ośrodku szkoleniowym kadry instruktorskiej i inspektorskiej w Boguchwale - list pochwalny dla najlepszego wykładowcy wystosowany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Rzeszowie

Firma GARDENA oferuje szeroki zakres usług związanych z zakładaniem terenów zielonych.
Nasza oferta obejmuje między innymi:

 • inwentaryzacje zieleni
 • gospodarka istniejącą zielenią
 • inwentaryzacje przyrodnicze
 • ekspertyzy przyrodnicze
 • raporty ekologiczne
 • oceny ekologiczne BREEAM
 • analizy wieku drzew
 • wykonywanie projektów technicznych zieleni
 • projektowanie i montaż systemów nawadniających
 • wycinkę drzew i frezowanie lub karczowanie pni
 • chirurgia drzew, ciecia pielęgnacyjne, zabezpieczanie drzew przy inwestycjach
 • kompleksowe wykonanie zieleni
 • umocnienia skarp i rowów
 • wykonywanie trawników metoda hydrosiewu
 • wykonanie zbiorników retencyjnych
 • rekultywacja terenów
 • realizacja zielony dachów (ekstensywnych i intensywnych)
 • przesadzanie dużych drzew
 • pielęgnację terenów zieleni
 • roślinne dekoracje wnętrz
 • poradnictwo z zakresu ochrony roślin

W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest ponad 100 pracowników w Krakowie, Warszawie, Łodzi, Poznaniu oraz wielu mniejszych biurach tworzonych na potrzeby konkretnych projektów na terenie całego kraju.
Firma posiada wykwalifikowaną kadrę pracowniczą a także odpowiedni potencjał materiałowy i sprzętowy do wykonywania nawet najtrudniejszych zadań tj. własny transport; samochody samowyładowcze, samochody dostawcze izotermy do przewozu roślin, koparko-ładowarki, koparki, ciągniki, mikrociągniki, kombajn do rekultywacji podłoża, siewniki, hydrosiewniki, pilarki, świdry, frezarkę do korzeni, kosy spalinowe, kosiarki i inne.
Dzięki współpracy z najlepszymi szkółkami oferujemy atrakcyjny materiał roślinny, wyprodukowany w pojemniku lub gruntowy - z możliwością wydania w późniejszym terminie dzięki chłodniom o dużej pojemności.
Jesteśmy ekspertami w zakresie projektowania oraz budowy zielonych dachów. Oferujemy również gotową darń trawnikową z rolki, nowoczesne nawozy granulowane o wielomiesięcznym działaniu, środki zwiększające wilgotność w glebie.