www.gardenaogrody.com

Ostatnie inwestycje

"Budowa łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie-Kraków Krzemionki"
Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Zakres robót: Wykonanie nasadzeń kompensacyjnych, karczowanie karpin wraz z ich utylizacją i wyrównaniem gruntu, wykonanie trawników metodą hydrosiewu oraz wykonanie trawników z rolki

"Konsorcjum General Motors w Tychach"
Inwestor: General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: HOCHTIEF POLSKA S.A.
Zakres robót: Prace ogrodnicze stanowiące kompleksowe wykonanie trawników, łąk kwietnych, nasadzenia drzew, krzewów i bylin na gruncie

"HOTEL CONDO II " - rozbudowa budynku hotelowego "Nosalowy Dwór" w Zakopanym
Inwestor: INVEST NOSALOWY DWÓR Sp. z o.o.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie warstw dachu zielonego

"Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Katowickiej w Krakowie"
Generalny Wykonawca: SPEC –BAU POLSKA sp. z o.o.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie warstw dachu zielonego wraz z opaskami żwirowymi

"BONARKA FOR BUSINESS" - budynki biurowe E,F,G przy ul. Puszkarskiej w Krakowie
Generalny Wykonawca: Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego ENERGOPOL Sp. z o.o.
Zakres robót: Wykonanie zieleni zewnętrznej i systemu automatycznego nawadniania

"Budynek wydziału Chemii UJ w Krakowie"
Inwestor: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Zakres robót: Wykonanie zieleni na gruncie, na dachu, w holu głównym oraz nawierzchni wraz z elementami małej architektury

"GALERIA TOMASZÓW" - galeria handlowa w Tomaszowie Mazowieckim
Generalny Wykonawca: PORR CONSTRUCTION S.A.
Zakres robót: Zieleń zewnętrzna, wykonanie trawników, nasadzeń drzew, krzewów oraz zieleń wewnętrzna

"HOTEL MERCURE" - zespół hotelowo- biurowo- usługowy z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną przy ul. Pawiej/Kurniki w Krakowie
Generalny Wykonawca: PORR CONSTRUCTION S.A.
Zakres robót: Wykonanie kompletnych prac związanych z zielenią na stropie oraz małą architekturą

"CZARODZIEJSKA" - realizacji kompleksu mieszkaniowego przy ul. Czarodziejskiej w Krakowie
Generalny Wykonawca: RE-Bau sp. z o.o.
Zakres robót: Wykonanie zagospodarowania terenu – zieleń i nasadzenia wraz z wykonaniem zazielenienia na dachach

"Budynek mieszkalny wielorodzinny z garażem przy ul. Pachońskiego w Krakowie"
Generalny Wykonawca: KPB Cracovia Sp. z o.o.
Zakres robót: Wykonanie zieleni zewnętrznej na stropie i na gruncie rodzimym

"MŁODY ŻOLIBORZ" - zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Powązkowskiej 13B w Warszawie
Inwestor: ASBUD BIELANY sp. z o.o., ASBUD ŻOLIBORZ sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: ESBUD PIOTR SAGAN
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie terenów zielonych wokół budynków

"Centrum Nowych Technologii Ochota" - budynek Wydziału Fizyki UW
Generalny Wykonawca: ALDESA CONSTRUCTION POLSKA S.A.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni oraz elementów małej architektury

"BIELANY BUISSNES POINT" - budynek biurowy przy ul. Irysowej 1 w Bielanach Wrocławskich
Generalny Wykonawca: MONTIS MEGAPOLIS Sp. z o.o., sp. k.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie warstw dachu zielonego

"HOTEL MARRIOT" - Port Lotniczy im. F. Chopina w Warszawie"
Generalny Wykonawca: PORR CONSTRUCTION S.A.
Zakres robót: Kompletne wykonanie robót związanych z dostawą i montażem zieleni na stropie garażu

"ENTERPRISE PARK" - Park biurowy przy Al. Powstańców Wielkopolskich w Krakowie
Inwestor: Avestus Real Estate Sp. z o. o. Generalny Wykonawca: ENTERPRISE 1 sp. z o.o.
Zakres robót: Wykonanie nawierzchni EPDM pod stoły do ping-ponga oraz wykonanie kratki trawnikowej

"KRASIŃSKIEGO 58" - zespół zabudowy mieszkaniowej z garażem podziemnym przy ul. Krasińskiego 58 w Warszawie
Generalny Wykonawca: BUDNER S.A.
Zakres robót: Wykonanie nasadzeń, drenażu i dachu zielonego, wykonanie, dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz umocnienie skarpy

"OSIEDLE KRÓLEWSKIE ROBYG" - osiedle przy al. Rzeczpospolitej / Oś królewska Etap 1
Inwestor: ROBYG OSIEDLE KRÓLEWSKIE sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: ROBYG CONSTRUCTION Sp. z o.o. Zakres robót: Kompleksowe wykonanie elementów zagospodarowania terenu, zakładanie zieleni na gruncie i na stropie,wyposażenie i montaż placu zabaw, wykonanie ścieżki żwirowej na patio oraz małej architektury

"OSIEDLE KRÓLEWSKIE ROBYG" - osiedle przy al. Rzeczpospolitej / Oś królewska
Inwestor: ROBYG OSIEDLE KRÓLEWSKIE sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: ROBYG CONSTRUCTION Sp. z o.o. Zakres robót: Kompleksowe wykonanie elementów zagospodarowania terenu - zieleń i mała architektura

"BROWAR LUBICZ" - budowa budynków C, D, E, F i G
Generalny Wykonawca: WARBUD S.A.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni na dachach budynków

"Małopolski Park Technologii Informacyjnych – Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego przy ul. Podole w Krakowie"
Generalny Wykonawca: WARBUD S.A.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni zewnętrznej, dachów zielonych oraz montaż elementów małej architektury

"SANATORIUM UZDROWISKOWE LEŚNIK – DRZEWIARZ”
Inwestor: SANATORIUM UZDROWISKOWE „LEŚNIK – DRZEWIARZ” Sp. z o.o.
Zakres robót: Wykonanie prac ogrodniczych na terenie sanatorium uzdrowiskowego

"OSIEDLE FI" - osiedle przy ul. Szafrana i Rzemieślniczej w Krakowie
Generalny Wykonawca: MEGAPOLIS OSIEDLE FI Sp. z o.o., sp. k
Zakres robót: Wykonanie kompletnych warstw systemu zielonego dachu, systemu automatycznego nawadniania terenów zielonych oraz dostawę i sadzenie zieleni urządzonej

"APARTAMENTY KASKADA" - budynek A3 przy ul. Dobrego Pasterza w Krakowie
Inwestor: Sp. Super Krak S.A.
Generalny Wykonawca: KPB Cracovia Sp. z o.o.
Zakres robót: Wykonanie zieleni, maty wegetacyjnej, nasadzeń roślin, krzewów, drzew, trawników

"NEPTUN ZĄBKI II" - osiedle w Ząbkach przy ul. Powstańców i Andersena
Generalny Wykonawca: KORPORACJA BUDOWLANA DOM Sp. z o.o.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie robót ogrodniczych, wykonanie warstw zielonego dachu, wykonanie trawników na gruncie zgodnie z załączoną dokumentacja projektową

"BRZOZOWY ZAKĄTEK" - budynek mieszkalny wielorodzinny "E" z usługami i garażem podziemnym przy ul. Branickiego w Warszawie
Generalny Wykonawca: KORPORACJA BUDOWLANA DOM Sp. z o.o.
Zakres robót: Zagospodarowanie terenu wraz z zielenią na stropie i gruncie, mała architekturą i placem zabaw

"BRZOZOWY ZAKĄTEK" - budynek mieszkalny wielorodzinny "A1" z usługami i garażem podziemnym przy ul. Branickiego w Warszawie
Generalny Wykonawca: KORPORACJA BUDOWLANA DOM Sp. z o.o.
Zakres robót: Zagospodarowanie terenu wraz z zielenią na stropie i gruncie oraz mała architekturą

"Budowa metra na terenie stacji technologiczno - postojowej Kabaty w Warszawie"
Generalny Wykonawca: BUDIMEX S.A.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni wraz z roczną pielęgnacją

"Budynek Instytutu Nauk Geologicznych UJ w Krakowie"
Generalny Wykonawca: ALDESA CONSTRUCTION POLSKA S.A.
Zakres robót: Wykonanie zieleni i zagospodarowania terenu

"PARK OSTROBRAMSKA" - budynki mieszkalne przy ul. Ostrobramskiej 75 w Warszawie, Etap II
Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie terenów zielonych

"ATRIUM ONE" - budynek biurowo - usługowy z garażem podziemnym, drogą pożarową oraz infrastrukturą techniczną przy al. Jana Pawła II
Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A.
Zakres robót: Wykonanie trawników, nasadzeń w gazonach i nasadzeń drzew

"Budynek biurowo-handlowy Bricoman w Jaworznie przy ul. Grunwaldzkiej"
Inwestor: Bricoman Polska sp.z o.o. Generalny Wykonawca: BUDNER S.A.
Zakres robót: Zieleń zewnętrzna, wykonanie trawników i nasadzeń

"Zespół zabudowy mieszkaniowej przy ul. Szenwalda w Krakowie"
Inwestor: BRE.locum S.A.
Generalny Wykonawca: WOJT BUD Sp. z o.o.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni oraz systemu automatycznego nawadniania

"MODO" - Domy Mody w Warszawie
Inwestor: DEVIN INVESTMENTS sp. z o.o.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni zewnętrznej i wewnętrznej

"Budowa drogi krajowej nr 78 na odcinku północnej obwodnicy Jędrzejowa"
Inwestor: GDDKiA
Generalny Wykonawca: Budimex S.A.
Zakres robót: Kompleksowe ułożenie geokraty z wypełnieniem kruszywem lub humusem o łącznej powierzchni 40000 m2

"Apartamenty Tatarska"
Inwestor: Polimex Development Inwestycje Sp. z.o.o
Generalny Wykonawca: KPB CRACOVIA Sp. z o.o.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni ekstensywnej oraz intensywnej na stropodachach

"Budowa Budynku Biurowo-Usługowego "ENTERPRISE PARK" w Krakowie"
Inwestor: Hesanta Investment Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: EIFFAGE BUDOWNICTWO MITEX S.A.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni (w tym również na stropodachu) na powierzchni około 6000 m2

"PARKOWE WZGÓRZE" - osiedle mieszkaniowe w Mogilanach
Inwestor: GP DEVELOPMENTS sp. z o.o., sp. k.
Zakres robót: Wykonanie zieleni na terenie osiedla mieszkaniowego, nasadzenia drzew, krzewów, wykonanie trawników i murków z gabionów

"Nowa siedziba Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ"
Inwestor: Uniwersytet Jagieloński w Krakowie
Generalny Wykonawca: HOCHTIEF Polska S.A.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie zieleni

"Budowa obiektu handlowego Kaufland w Garwolinie przy ul. Kościuszki"
Generalny Wykonawca: BUDNER S.A.
Zakres robót: Wykonanie trawników na inwestycji

"VALEO" – zakład w Chrzanowie
Inwestor: Valeo Autosystemy sp. z o.o.,
Generalny Wykonawca: HOCHTIEF POLSKA S.A. Zakres robót: Wykonanie terenów zielonych wokół hali i terenów przyległych, wykonanie i wyposażenie boiska

"Budowa pawilonu Lidl w Nowym Targu"
Inwestor: Lidl sp. z o.o. sp. k.
Generalny Wykonawca: SKANSKA S.A.
Zakres robót: kompleksowe wykonanie skośnego zielonego dachu wraz z opaską żwirową

"Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku magazynowo-produkcyjnego przy ul. Hłaski w Józefowie"
Generalny Wykonawca: Sawski &Urzędowski sp. z o.o.
Zakres robót: Kompleksowe wykonanie warstw zielonego dachu

"Budowa autostrady A4 na odcinku od węzła Szarów do węzła Brzesko, odcinek III"
Inwestor: GDDKiA
Generalny Wykonawca: Polimex-Mostostal S.A., Doprastav S.A. Oddział w Polsce
Zakres robót: Wykonanie trawników metodą hydroobsiewu na powierzchni 1124000 m2, sadzenie 51054 sztuk krzewów oraz 12658 sztuk drzew

"Budowa Parku Technologicznego – Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu"
Inwestor: MIASTECZKO MULTIMEDIALNE Sp. z o.o.
Generalny Wykonawca: Katowickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego BUDUS S.A.
Zakres robót: Rekultywacja terenu, aranżacja wnętrz zielenią, kompleksowe wykonanie zieleni na powierzchni 21000 m2

"Budowa trasy tramwajowej os. Lecha- Franowo w Poznaniu "
Generalny Wykonawca: BILFINGER BERGER BUDOWNICTWO S.A.
Zakres robót: Wykonanie zieleni wg projektu zieleni