www.gardenaogrody.com

Kontakt

adres do korespondencji
33-300 Nowy Sącz
ul. Nawojowska 3, skr. poczt. nr 91
e-mail: biuro@gardenaogrody.com
website: www.gardenaogrody.com

dane rejestrowe / adres siedziby
GARDENA Spółka z o.o. spółka komandytowa
ul. Żółkiewskiego 5
33-300 Nowy Sącz
NIP: 7343529778
REGON: 360617799
KRS: 0000540082

konto bankowe
Raiffeisen Polbank
17 1750 1240 0000 0000 2918 2256