www.gardenaogrody.com

O firmie

GARDENA swoją działalność rozpoczęła w 1990 roku. Kierujący firmą właściciel, mgr inż. Włodzimierz Lupa jest absolwentem Wydziału Ogrodniczego Akademii Rolniczej w Krakowie, jak również Międzyuczelnianego Podyplomowego Studium Terenów Zieleni.
Posiada liczne uprawnienia zawodowe:

  • Uprawnienia Rzeczoznawcy nr 1000/03 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej
  • Uprawnienia Rzeczoznawcy nr 769/06 Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa Zarząd Główny
  • Gospodarz Terenów Zieleni II stopnia SITO/NOT i SITR/NOT
  • Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew
  • Pilarz Drzew Ozdobnych II stopnia NOT
  • Inspektor Nadzoru prac w zieleni na terenach zurbanizowanych st. III SITO/NOT
  • Biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu w zakresie ogrodnictwa i architektury krajobrazu
  • Wykładowca do spraw projektowania, budowy i urządzania terenów zieleni w ośrodku szkoleniowym kadry instruktorskiej i inspektorskiej w Boguchwale (list pochwalny dla najlepszego wykładowcy wystosowany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Rzeszowie)

Firmę tworzy wykwalifikowana kadra pracownicza której celem jest ciągłe poszerzanie zakresu działania oraz podnoszenie jakości świadczonych usług. Przedsiębiorstwo dysponuje również odpowiednim potencjał materiałowy i sprzętowy do wykonywania nawet najtrudniejszych zadań.
W naszej długoletniej historii podejmowaliśmy się realizacji dla szerokiego zakresu klientów. Ilość dokonań pozwoliła jednak wyróżnić trzy główne aspekty Naszej działalności.

• PROJEKTY       • WYKONAWSTWO       • DYSTRYBUCJA

Dzięki takiemu podziałowi jesteśmy w stanie bardzo przejrzyście przedstawić Nasza ofertę oraz dotychczasowe liczne osiągnięcia.