www.gardenaogrody.com

Rośliny antysmogowe

W ostatnich latach wzrasta zainteresowanie tematem zanieczyszczenia środowiska. Wraz ze wzrostem zainteresowania wzrasta świadomość powagi problemu. Pomimo powolnej poprawy jakości powietrza w Europie, wciąż pogarsza się jego jakość w Polskich miastach.
Największe stężenie groźnych pyłów i substancji toksycznych w powietrzu można zaobserwować w sezonie zimowym. W wyniku tego powstaje smog, zjawisko obserwowane przy dużej emisji zanieczyszczeń do atmosfery i nakładających się niekorzystnych warunkach meteorologicznych.

Jednym z najważniejszych elementów walki z zanieczyszczeniami powietrza jest zieleń, która w miastach należy do obszarów decydujących o zdrowiu i jakości życia ich mieszkaoców, ze względu na zdolność (przy odpowiednim doborze gatunkowym roślin) oczyszczania powietrza z pyłów zawieszonych i innych zanieczyszczeń.
Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie rośliny filtrują powietrze w takim samym stopniu. Jest to zależne zarówno od ilości i rodzaju zanieczyszczeń oraz od gatunku i jego odporności na niesprzyjające warunki środowiskowe.

» czytaj całość