www.gardenaogrody.com

Gardena Green Roof System

W odpowiedzi na coraz większe oczekiwania inwestorów odnoście poprawy jakości życia w mieście oraz bazując na naszym dotychczasowym doświadczeniu stworzyliśmy unikatowe i ekologiczne rozwiązanie - system dachu zielonego w połączeniu z oknami płaskimi. Realizacja takiego rozwiązania przynosi wiele korzyści. Oprócz funkcji estetycznych zielony dach wpływa na poprawę miejscowego mikroklimatu, latem chroni budynek przed wysokimi temperaturami, a zimą zapobiega stratom cieplnym, jednocześnie redukując koszty ogrzewania i klimatyzacji; filtruje zanieczyszczenia z powietrza pochłaniając dwutlenek węgla i produkując tlen; chroni powierzchnię dachu przez uszkodzeniami mechanicznymi oraz czynnikami atmosferycznymi (takimi jak promieniowaniem UV i grad). Dodatkowo redukuje spływ wód deszczowych, zatrzymując 90% wody, ogranicza konieczność odprowadzania jej do kanalizacji. Zielony dach charakteryzuje się dłuższą trwałością, większą izolacją akustyczną oraz może stanowić dodatkowe miejsce do rekreacji.
GREEN ROOF SYSTEM jako zielony dach w połączeniu z oknami płaskimi to ekologiczne i funkcjonalne rozwiązanie które odznacza najwyższa jakość i trwałość produktu.
Zapraszamy do współpracy.

Kontakt:
tel. +48 783630640
e-mail: biuro@gardenmaster.eu

» GardenaGRS - pobierz ulotkę